ZSP Witkowice


Idź do treści

czerwiec

Wydarzenia > Kalendarium

Na początku lata ranne grzmoty są zapowiedzią rychłej słoty

Użyteczne informacje jak należy bezpiecznie logować się w e-dzienniku można znaleźć pod linkiem

Wspomnienia z zakończenia 2014/15

W przeddzień zakończenia roku szkolnego 25 czerwca 2015r. przyszedł czas na pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum. Większość z nich spędziła w murach naszego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dziesięć lat. To wystarczająco długi czas, by zżyć się z sobą. Dostrzec upływ lat w wyglądzie swoich rówieśników i nauczycieli. Pierwszą część programu przygotowali uczniowie kl.2 gimnazjum pod kierunkiem pana Michała Wiśniowskiego zakończoną drobnymi upominkami dla odchodzących trzecioklasistów. Listy gratulacyjne odebrali rodzice dzieci z najwyższymi średnimi ocen. Nagrody i wyróżnienia dla młodzieży za pracę na rzecz szkoły i środowiska wręczała pani Dyrektor. Drugą część uroczystości stanowiły wspomnienia przygotowane przez obie klasy wychodzące z murów tej szkoły. Nie obyło się bez wzruszeń. Po tym nastąpiły podziękowania abiturientów wobec rodziców, pracowników szkoły, nauczycieli, Księdza Proboszcza i dyrekcji szkoły. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Po nim młodzież pobawiła się w swoim gronie.

linki


Dziennik elektroniczny


Gmina
Kęty


MEN


Kuratorium Oświaty



OKE
Kraków


Program Społeczny

Akcja Bezpieczne Wakacje


Nauka słówek



6-latek w szkole


Pogoda w Kętach



Nasza miejscowość

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Witkowicach już po raz drugi bierze udziałw ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne wakacje 2015". W celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, rodziców i nauczycieli przestawi zagrożenia związane z podróżą, wypoczynkiem poprzez następujące sposoby:

- pogadanki, prelekcje nauczycieli na godzinach wychowawczych
- prelekcje przedstawiciela policji nt.
"Bezpieczne wakacje"
- kampanię pt. "Bezpieczne wakacje nad wodą, bez używek" - prelekcje, pokazy ratowników wodnych
- warsztaty dla uczniów, nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
- udział uczniów w konkursach plastycznych:
-- wewnątrzszkolnym: "Bezpieczne wakacje - nad wodą, na wsi, w górach"
-- zewnętrznym "Moje Bezpieczne Wakacje 2015" - (Nie)znane atrakcje mojego regionu
- informacje na tablicach ogłoszeń, gazetkach ściennych przestawiające zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w domu, na placu zabaw, czy też prawidłowego poruszania się po ulicy, itp.


link do strony z dobrymi radami w różnych sytuacjach www.bezpiecznewakacje.pl

link do strony konkursu www.bezpiecznewakacje.pl/konkurs


WAŻNE TELEFONY na Bezpieczne Wakacje.pl

112 - Europejski Numer Alarmowy - w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna - 998 i Policja - 997
Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 601 100 100 w górach: TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 444 GOPR - 985 / 601 100 300

Nowość w przyszłym roku szkolnym

"Dziękujemy, że dane nam było się spotkać"

Podsumowanie pracy Kółka Regionalnego w roku szkolnym 2014/2015
Nadszedł czas podsumowania trzeciego roku zajęć Kółka Regionalnego przy ZSP w Witkowicach pod moją opieką. Ponad 20 uczniów postanowiło wybrać te zajęcia spośród bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych,na których razem spędziliśmy ponad 130 godzin lekcyjnych. Celem tych zajęć jest rozbudzanie o umiłowania swojej małej ojczyzny poprzez poznawanie otoczenia, ludzi, historii. Zwrócenie uwagi na niedostrzegane elementy krajobrazu, architektury, kultury, tradycji poprzez zajęcia w szkole, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, wyjazdy, projekty, obchody rocznic i świąt.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy zechcieli przyjąć moje zaproszenie i nas odwiedzić. Także tym, którzy przyjęli nas u siebie oraz paniom: Urszuli Warmuz - Raś, Małgorzacie Gołek, Edycie Jurzak za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas naszych wyjazdów. Dzięki paniom Migdałek z Koła Gospodyń Wiejskich w Witkowicach dzieci mogły uczyć się szydełkować i robić na drutach. We współczesnej szkole, kiedy nawet na zajęciach technicznych młodzież uczy się tylko teoretycznie wszelkie zajęcia manualne wydają się niezmiernie istotne.

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i odwiedziny panu Wojciechowi Frysztackiemu, panu Rafałowi Królowi, pani Beacie Capandzie, panu Jakubowi Kowalskiemu, paniom Migdałek, panom: Januszowi Lachowskiemu, Tomaszowi Jurzakowi, Markowi Nyczowi, Włodzimierzowi Lach. To niezmiernie ubogacające spotkania zostawiające niewidoczny, ale trwały ślad. Dziękuję dyrektorowi kęckiego muzeum pani Marcie Tylzie-Janosz oraz pani Alicji Skrudli-Pilch, pani Renacie Bożek, panu Andrzejowi Małysie za kolejny rok współpracy, W tym roku szkolnym to siedem spotkań. Interesujące warsztaty, zwiedzanie Kęt, praca nad projektem 'Tu rodziło się wojsko polskie" związanego z 100 rocznicą obecności I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego w Kętach i okolicach.

Dzięki życzliwości właścicieli piekarni Piskorek w Nowej Wsi mogliśmy przyjrzeć się produkcji "chleba naszego powszedniego". Zwiedzaliśmy również Cieszyn, Wadowice, Kraków, Bielsko-Białą oraz wraz z klasą szóstą Warszawę. Dziękujemy naszym przewodnikom pani Inez-Pełce z Krakowa i panu Maciejowi Walickiemu z Bielska-Białej. Nie zapomnieliśmy o rocznicy odzyskania niepodległości ani o święcie wszystkich świętych nawiedzając witkowicki cmentarz oraz pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej witkowianom.(…)

Najbardziej aktywni uczestnicy zajęć Kółka Regionalnego na ostatnich zajęciach w tym roku szkolnym zostali nagrodzeni. Są nimi: Krystian Hudecki z kl.5, Katarzyna Chwierut i Wiktoria Janisz z kl.6, Krzysztof Kapuściński i Remigiusz Szarek z kl.1 gimnazjum, Magdalena Chwierut, Wiktoria Chwierut, Klaudia Gabryś, Monika Jekiełek z kl.2 gimnazjum. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Wszystkim, z którymi dane nam było się w tym roku szkolnym spotkać. Do zobaczenia po wakacjach.

Kazimierz Witold Nowakowski


Klasy trzecie składają hołd

Jak co roku również 25 czerwca 2015. klasy trzecie gimnazjum udały się wraz z opiekunami: panem Bogdanem Kocembą i panem Kazimierzem W. Nowakowskim do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz Birkenau, aby oddać cześć pomordowanym w okresie II wojny światowej. To miejsce kaźni ludzi różnej narodowości i obywatelstwa naocznie ukazujące holokaust różnych nacji systemów totalitarnych: nazistowskiego i komunistycznego. To miejsce po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej było nadal miejscem kaźni polskich patriotów przez okupantów sowieckich. Jednoczenie się Europy może dokonywać się tylko w prawdzie bez wygładzania historii. (KWN)

Uwaga! Kiermasz podręczników

W Bibiotece Szkolnej we wtorek 23 czerwca 2015r. w godzinach od 8:00 do 14:00
odbędzie się kiermasz podręczników używanych w szkole SP i Gimnazjum.

Kółko Regionalne w "Starej fabryce"

Bielsko słynące niegdyś na całą Europę z produkcji dobrych tkanin stało się celem kolejnego wyjazdu Kółka Regionalnego w tym roku szkolnym. Podczas poprzedniej wizyty uczestników Kółka w tym mieście zwiedzaliśmy jego zabytki. Tym razem 17 czerwca 2015r. odwiedziliśmy muzeum "Stara fabryka", po którym oprowadzała nas pani Małgorzata Kliś, w interesujący sposób przybliżająca historię Bielska i związanego z nim przemysłu. Wśród wielu różnych maszyn najwięcej związanych było z przemysłem włókienniczym. Dobrym wprowadzeniem w oglądanie ekspozycji był również film ukazujący etapy produkcji włókienniczej. Zwiedziliśmy tam również wystawę poświęconą zwierzętom w sztuce. Na zakończenie pobytu w tym muzeum ogromnym zainteresowaniem cieszyło się przymierzanie kapeluszy. Chłopców jednak szczególnie zainteresował egzemplarz "malucha" (Fiata 125p).

Historię dwóch miast, Bielska i Białej poznawaliśmy także w muzeum na zamku Sułkowskich, po którym oprowadzał nas pan Michał Szuas. Wiele ciekawych eksponatów oraz interesująca narracja przewodnika pozostawiły dużo informacji i miłe wspomnienie z pobytu w tym miejscu. Na zakończenie poszliśmy na rynek starego miasta, a tam wstąpiliśmy na szarlotkę z lodami do cukierni szwedzkiej "Delicato". Wszystkim, których tym razem mieliśmy okazję poznać, serdecznie dziękujemy i do zobaczenia!
(KWN)

Zajęcia profilaktyczne

W dniu 16 czerwca 2015 roku uczennice klasy II gimnazjum miały okazję wsiąść udział w programie edukacyjno - zdrowotnym "Od dziewczynki do kobiety". Spotkanie prowadziła pani Joanna Zieleźnik - konsultant programu. Podczas prelekcji wykorzystała nowoczesne metody audiowizualne, pomoce dydaktyczne - budowa anatomiczna narządów w organizmie człowieka. Głównym przesłaniem programu było wyposażenie uczennic w rzetelne informacje na temat okresu dojrzewania, zasad właściwej higieny osobistej oraz propagowanie nawyków prozdrowotnych. Dodatkowo dziewczyny mogły na silikonowym fantomie piersi poćwiczyć prawidłowe badanie piersi oraz rozpoznać niepokojące symptomy nieprawidłowości - profilaktyka raka piersi. Niestety do tej pory Polska nadal należy do państw, gdzie śmiertelność kobiet na raka piersi jest jedna z najwyższych w unii europejskiej. Zatem informacje przekazane podczas zajęć na pewno będą bardzo przydatne młodym dziewczynom. Zajęcia te zorganizowała w naszej szkole pani pedagog - Edyta Jurzak.

Piknik rodzinny

W dniu 14 czerwca przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Witkowicach odbył się po raz czwarty Piknik Rodzinny "O uśmiech dziecka" . Tegoroczna edycja imprezy nosiła hasło dotyczące promocji aktywnego i zdrowego stylu życia. Organizatorem całego przedsięwzięcia zajęli się Rada Rodziców oraz Szkoła. Czerwcowa pogoda jak zwykle dopisała, również goście tłumnie pojawili się na placu szkolnym. Imprezę otworzyła uroczystym powitaniem pani Dyrektor Bożena Kubisiak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Kasperek. Następnie zaprezentowali się najmłodsi mieszkańcy wsi oraz uczniowie naszej placówki.

W tegorocznym programie znalazły się występy najmłodszych, przedszkolaki zachwyciły widownię wykonując piosenki" Czy to noc, czy to dzień", "Jo se góral, nic Se ni mom" i " Za górami, za lasami, za dolinami". Kolejno na scenie zaprezentowali się gimnazjaliści, którzy z humorem i zabawą starali się przedstawić scenkę z życia nietypowej rodziny. Młodzież z Koła teatralnego wcieliła się tym razem w rolę rodziców i młodej, zakochanej pary. W przedstawieniu nie zabrakło także popisowego skeczu w wykonaniu klas trzecich gimnazjum. Szkoła podstawowa również przedstawiła się śpiewająco, wykonując utwory m.in. " Hej Zuzanno" czy "Tyle słońca".

Szkolną imprezę urozmaiciły także występy orkiestry dętej przy OSP w Witkowicach, grup tanecznych, pokaz karate oraz tańca zumby, którego elementy stanowią połączenie tańców latynoamerykańskich oraz fitness. Po występach na przybyłych czekało wiele atrakcji. Z zainteresowaniem dzieci przyglądały się wyposażeniu radiowozu oraz pokazom psów z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty. Największą zabawą dla najmłodszych była dmuchana zjeżdżalnia oraz wchodzenie po linie na drzewo. Gościnnie pojawili się także pszczelarze oraz przedstawiciele lokalnych fitnes sklubów. Dla wszystkich zorganizowano rodzinne zawody sportowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Wszystkim organizatorom, uczestnikom, przybyłym gościom i sponsorom serdecznie dziękujemy za udział w naszym przedsięwzięciu i zapraszamy na kolejną edycję naszego pikniku.

Zawody wędkarskie

W dniu 12 czerwca 2015r. nasi uczniowie gimnazjum w składzie: Remigusz Szarek, Mateusz Janas oraz Damian Mydlarz wzięli udział w zawodach wędkarskich w ramach "I Memoriału im. Stanisława Cinala". Zawody spławikowe odbyły się na łowisku "Dyrczoniówka" w Bielanach. Nasza drużyna, pod opieką pani Edyty Jurzak, była jedną z czterech, które zgłosiły swój akces w turnieju. Po zapoznaniu się z regulaminem, wylosowaniu stanowisk, rozpoczęto zawody. W tym roku szczęście w połowach dopisało dziewczynom z kęckiej "jedynki". W indywidualnej tabeli najwyższą lokatę z naszej szkoły uzyskał Remigiusz Szarek, tuż za nim uplasował się Mateusz Janas, następny w klasyfikacji był Damian Mydlarz. Organizatorzy zawodów, w tym PZW zadbali, aby wszyscy uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy lub nagrody pocieszenia, które wręczał sam burmistrz miasta Kęt - p. Krzysztof Klęczar. W tych zawodach nam się tym razem nie powiodło. Spróbujemy dowieść swoich umiejętności wędkarskich w następnym turnieju.

Spotkania z psychologiem

W każdy poniedziałek, tj. 18 maja, 25 maja oraz 8 czerwca, trzy razy z rzędu odbywały się spotkania dla klas I gimnazjum z panią psycholog Aleksandrą Golicz. Na pierwszych zajęciach uczniowie rozmawiali, o tym Jak zyskać akceptacje innych? Wyjaśnili pojęcia akceptacji prawdziwej lub fałszywej. Uświadamiali sobie przyczynę własnych zachowań, sposoby wyrażania własnych poglądów, potrzeb uczuć i oczekiwań. Podczas drugiego dwugodzinnego spotkania młodzież uczyła się i rozwijała umiejętności społeczne sprzyjające budowaniu własnego wizerunku - być zawsze sobą, czy to łatwe, czy trudne? Na zajęciach uczniowie dokonali własnej autoprezentacji, oceniali w sposób konstruktywny innych, wzmacniali poczucie własnej wartości. Na ostatnich zajęciach W poszukiwaniu sensu życia uczniowie poszukiwali właściwych wzorców, dokonali hierarchii własnych wartości, którymi kierują się w życiu, określali swoje plany na przyszłość. Wszystkie spotkania były prowadzone w bardzo miłej atmosferze, uczniowie aktywnie na nich pracowali. Podsumowując, młodzi ludzie dowiedzieli się jacy są, jak powinni się zachowywać w otoczeniu przyjaciół, co ich łączy, interesuje, co lubią robić w wolnym czasie. Cykl zajęć pomógł im również lepiej poznać swoich kolegów i koleżanki z klasy. Jako zespół klasowy na pewno teraz jest bardziej zgrany i lepiej potrafi ze sobą współpracować.

Zebranie rodziców przyszłych klas pierwszych


W dniu
18.06.2015 r. o godz. 18:00 odbędzie się zebranie rodziców, których dzieci w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczać do klasy I Szkoły Podstawowej w Witkowicach

Informacja o półkoloniach wakacyjnych w Nowej Wsi

Małopolska Izba Rolnicza wspólnie z Urzędem Miasta Kęty przygotowuje się do akcji organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2015 (wypoczynku w miejscu zamieszkania w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, tj. szkoła, świetlica wiejska, remiza itp.) dla dzieci rolników, w wieku 7-16 lat (dopuszcza się udział dzieci od 4 lat jeśli uczestnikiem półkolonii jest również starsze rodzeństwo), których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Miejsce półkolonii: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Termin realizacji półkolonii: lipiec lub pierwszy tydzień sierpnia 2015
Czas trwania półkolonii: 10 dni (codzienne spotkania w godzinach 08:00-14:00
Odpłatność uczestników: 50zł
(tylko w przypadku gdy jeden z rodziców lub prawnych opiekunów jest ubezpieczony w KRUS (w pełnym zakresie) lub pobiera świadczenie - renta, emerytura - z KRUS)

W ramach organizowanych półkolonii letnich pokrywamy koszty:
- koszty opieki kadry pedagogicznej;
- 2 posiłki (w tym obiad);
- organizację programu kulturalno-oświatowego (w tym wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.);
W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w/w przedsięwzięciu, prosimy o przesłanie mailem bądź faxem pisemnej deklaracji uczestnictwa, nie później niż do 15 czerwca 2015r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Małopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Wadowicach - tel.: 33-8232658 email: mirwadowice@op.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu, liczba miejsc ograniczona.
(Informujemy, że w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych dzieci półkolonia może zostać odwołana. Minimalna grupa -40 uczestników.)

formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Dyrekcja ZSP Witkowice oraz Rada Rodziców serdecznie zapraszają na
Piknik Rodzinny który odbędzie się 14 czerwca (niedziela)

Zaproszenie Grupy Teatralnej "Minus Jeden"


Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół
im. M. Dąbrowskiej w Kętach
ul. Kościuszki 29 32-650 Kęty
tel. (33) 845-30-72

Kęty, dnia 08.06.2015r.


W związku z kolejnym spektaklem wystawianym przez naszą Grupę Teatralną "Minus Jeden" zapraszamy Dyrekcję, pracowników, rodziców i uczniów Państwa szkoły na przedstawienie "Opowieści lasku ardeńskiego", które odbędzie się 12 czerwca 2015r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Kętach (wstęp wolny).

Tym razem młodzież sięgnęła po bajki i utwory literackie w konwencji komediowej. "Opowieści lasku ardeńskiego" to jednak komedia nietypowa, w której wszystko się miesza - bohaterowie, miejsca, sytuacje… Czerwony Kapturek "ląduje" u psychoanalityka i przestaje grać w jednej bajce z Wilkiem, Śnieżka umiera "na poczekaniu", a Książę z Bajki może zostać zwolniony z pracy za spóźnienie…


Uczniowie mają nadzieję, że kreacje, które stworzą na scenie, nie będą skłaniały wyłącznie do "pustego" śmiechu. Sztuka ma tzw. drugie dno, a komizm wynikający z poplątania idei i zatracenia dydaktycznego charakteru opowieści znanych z dzieciństwa oraz edukacji szkolnej, skłania do głębszych refleksji nt. rzeczywistości. Ta bardzo współczesna historia, może być pretekstem do oceny systemu wartości, który funkcjonuje w nowoczesnym, nastawianym na konsumpcjonizm świecie.


Dyrektor PZ Nr 9 w Kętach
mgr Grażyna Mojżesz-Wlazły

Ogłoszenie

Przewodniczący Rady Rodziców oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Witkowicach zapraszają na zebranie Rady Rodziców, Trójek Klasowych oraz wszystkich osób chcących pomóc w przygotowaniach pikniku. Zebranie odbędzie się 08.06.2015 r. o godzinie 17:00 w budynku szkoły.

Terminy egzaminu na kartę rowerową

Egzamin na karte rowerową odbędzie się w dniach 8-10 czerwca:

Część teoretyczna - test
klasa IVa 9 czerwca 2015 o godzinie 10:30 - 11:00
klasa IVb 8 czerwca 2015 o godzinie 9:30 - 10:00

Część praktyczna - jazda na rowerze
10 czerwca o godzinie 7:50

Życzymy powodzenia!

Zaproszenie z okazji 40-lecia Przedszkola w Witkowicach

"Jestem Polakiem i znam swój język" - sukces w konkursie z języka polskiego !

W dniach 2 i 3 czerwca odbył się VI Międzygminny Konkurs Języka Polskiego o tej właśnie nazwie dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej w ZSG nr 1 w Kętach. Uczniowie w trzyosobowych drużynach rywalizowali ze sobą w formie turniejowej łamiąc sobie głowy i języki w zadaniach dotyczących trudnych zawiłości naszego pięknego języka polskiego. Nasze gimnazjum reprezentowali: Błażej Gawęda (kl.II), Michał Żygiel(kl.II) i Ewelina Ćwiertnia (kl.III a). Natomiast przedstawicielkami szkoły podstawowej były uczennice klasy VI: Martyna Jurzak, Katarzyna Chwierut i Wiktoria Janisz. Szóstoklasistką właśnie udało się po raz kolejny dla naszej szkoły wywalczyć tym razem III miejsce w konkursie ! Serdecznie gratuluję ! Odebranie nagród nastąpi na gali 12 czerwca.

D. Kozioł


Dziękuję Pani Dorocie Kozioł - nauczycielce języka polskiego za przygotowanie uczniów do konkursu i serdecznie gratuluję!

Bożena Kubisiak


"Owoce w szkole"

Informacja o przeprowadzonych w klasie I a zajęciach związanych z programem "Owoce w szkole"

W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyła się w klasie I a pogadanka na temat zasad racjonalnego odżywiania się. Podczas zajęć uczniowie wymieniali zalety spożywania owoców i warzyw, jako źródła wielu witamin i soli mineralnych potrzebnych do prawidłowego rozwoju dziecka. Uczniowie zbudowali piramidę żywieniową, określali jakie produkty należy spożywać i w jakich ilościach. Podsumowaniem tych zajęć było zorganizowanie wspólnego śniadania. W dniu 3 czerwca 2015 r. uczniowie wykonali pracę plastyczną pt.
" Kolory w owocach i warzywach".

Jolanta Parcia


Pierwsza pomoc - temat zawsze na czasie !

W dniu 1 czerwca br. klasa IV "a" miała okazję gościć niezwykłego ratownika medycznego i strażaka p. Krzysztofa Śniateckiego. Spotkanie miało formę ciekawych warsztatów dotyczących pierwszej pomocy. W części pierwszej p. Krzysztof opowiadał o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy w tzw. trzech krokach "A-B-C resustytacji". Okazało się, że uczniowie wiele wiedzą na ten temat i śmiało odpowiadali na pytania ratownika. W części drugiej spotkania każdy chętny uczeń w sposób praktyczny ćwiczył sztuczne oddychanie i masaż serca. Wszyscy z zaangażowaniem powtarzali czynności ratujące życie, wcześniej pokazane przez pana ratownika. Były to bardzo pouczające zajęcia. Za ich zorganizowanie serdecznie dziękuję p. Justynie Zemlak i panu ratownikowi medycznemu Krzysztofowi Śniateckiemu. Wiedza zdobyta podczas tych zajęć na pewno pozostanie w naszej pamięci.

Wychowawca klasy IV a - D.Kozioł


Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Uczniowie naszej szkoły już po raz drugi przyłączyli się do akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki. Jest to inicjatywa społeczności programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty" adresowana do Wszystkich! Ta Akcja ma ideę - promowania MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ. Symbolem tej wolności jest gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund - jednocześnie przez wszystkich uczestników tej Akcji w całym kraju 1 czerwca o godz. 14.00.
Ten gest nazywamy
ZRYWEM WOLNYCH SERC:

Serc wolnych od przemocy i uzależnień.
Serc wrażliwych na drugiego człowieka.
Serc zdrowych i odpowiedzialnych.
Serc ceniących własną wolność.

Dlaczego zryw? Właśnie chodzi o energię myśli i działania. Chodzi o jedność w całym kraju. Chodzi o powstańczy zryw walki i troski. Walki o dzieci i młodzież, o ich zdrowie, o ich wolność, o ich odpowiedzialne relacje rówieśnicze, relacje z młodszym i starszym pokoleniem.
Tegoroczna Akcja po raz pierwszy została wpisana w termin
Międzynarodowego Dnia Dziecka. W trakcie przerwy pomiędzy meczami piłki nożnej uczniowie, nauczyciele naszego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witkowicach zaakcentowali udział w tym przedsięwzięciu poprzez położenie ręki na sercu promując w ten sposób modę na życie bez uzależnień, na życie bez przemocy fizycznej i psychicznej, na życie godne i odpowiedzialne, na życie bezpieczne, życie, którego wartością jest wolność.

Strona główna | Wydarzenia | Mapa witryny

Szukaj na stronie

Powrót do treści | Wróć do menu głównego