ZSP Witkowice


Idź do treści

70 rocznica

Historia

11 listopada 2010 r. Święto Patrona Szkoły
"70 rocznica śmierci Bronisława Obary"


Szkoła Podstawowa w Witkowicach od 1986 roku nosi imię Bronisława Obary, pierwszego Kierownika szkoły. 11 listopada 2010 roku w Witkowicach odbyły się uroczyste obchody 70-tej Rocznicy śmierci Bronisława Obary mieszkańca wsi, wielkiego patrioty, założyciela Koła Gospodyń Wiejskich, Straży Pożarnej, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wieloletniego Kierownika szkoły, który od 1986 jest naszym patronem.

Uwieńczeniem trwających od początku października przygotowań szkoły do tej rocznicy była Msza Święta odprawiona przez Proboszcza Parafii w Witkowicach Ks. Adama Wyporka oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych w I wojnie światowej i pod tablicą Bronisława Obary. Nastepnie okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Andrzej Sokalski.


Na uroczystości szkolne tłumnie przybyli zaproszeni przez Dyrekcję szkoły goście: pani Renata Łuszczek wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, przedstawiciele władz naszej Gminy pan Burmistrz Roman Olejarz wraz z kierownictwem kęckiej oświaty panowie Błażej Banaś z-ca burmistrza i Zbigniew Jarosz, Dyrektorzy innych szkół, Ksiądz Proboszcz Adam Wyporek, emerytowani oraz obecnie pracujący nauczyciele i pracownicy, emerytowana wicedyrektor pani Dorota Rybacka wraz z mężem, mieszkańcy wsi, sołtys Witkowic, Koło Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele różnych organizacji.
Gościem honorowym był wnuk Bronisława Obary, pan Edward Obara wraz z małżonką. Należy pamiętać, że państwo Obarowie na tą uroczystość specjalnie przybyli z Niemiec, gdzie mieszkają na stałe. Wspólnie z nami chcieli uczcić pamięć o dziadku - zasłużonym mieszkańcu Witkowic, społecznym działaczu, wspaniałym pedagogu.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego pan Andrzej Sokalski powitał przybyłych gości i przypomniał zebranym biografię patrona. W tle, na białym ekranie oglądaliśmy przygotowaną wcześniej przez panią Małgorzatę Gawędę i pana Bogdana Kocembę prezentację zdjęć dokumentujących życie szkoły najpierw cztero- potem ośmioklasowej, galerię fotografii pierwszego Kierownika, uczniów, absolwentów oraz jej rozbudowę. Niektórzy z nas po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć ważne dla szkoły wydarzenia, takie jak: nadanie szkole imienia Bronisława Obary w 1986 roku, kiedy dyrektorem był pan Marek Podwin oraz uroczystość otwarcia dobudowanego nowego skrzydła szkoły z pierwszą pracownią komputerową umiejscowioną na poddaszu (1995r.), oddanie do użytku nowej Sali gimnastycznej (1999r.). Rozbudowa szkoły była owocem pracy pełniącego funkcję dyrektora szkoły od 1991 r. do 2011r. pana Andrzeja Sokalskiego.

Kolejną częścią uroczystości był spektakl "Niech będzie nasz dom pochwalony", na który złożyły się występy zespołu instrumentalnego, tańce ludowe w wykonaniu młodych aktorów w strojach regionalnych, piosenki chóru i solistów przygotowanych przez pana Władysława Wanata.

Tematem przewodnim programu był dom rozumiany jako ojczyzna. Obejrzeliśmy kilka artystycznych obrazów z przeszłości Polski m.in. przenieśliśmy się do czarnoleskiego dworku, w czasy zaborów i I wojny światowej. W role Jana Kochanowskiego, Carycy Katarzyny, panien polskich, żołnierzy i matek wcielili się uczniowie koła teatralnego, których przygotowała pani Barbara Stwora - reżyserka całego spektaklu i autorka scenariusza.

Podziwialiśmy wszyscy przepiękną dekorację wykonaną przez panie: Barbarę Spadek i Barbarę Baderę oraz grupę nauczycieli, którzy zaoferowali swoją pomoc przy jej tworzeniu panie: Marta Kostka, Dagmara Chyl i Edyta Jurzak.

Po zakończeniu przedstawienia głos zabrali między innymi pani wizytator, pan burmistrz, pan Edward Obara i jego małżonka, kierując do obecnego dyrektora słowa uznania za przygotowanie przez szkołę tak wspaniałej uroczystości. Nauczyciele i uczniowie usłyszeli słowa pochwały, za zaprezentowanie wysokiego poziomu artystycznego przedstawienia - co zapewne stało się w tak podniosłej chwili powodem do dumy dla całej szkolnej społeczności.

Pan Dyrektor otrzymał od pana Edwarda Obary piękny portret naszego patrona i usłyszał zapowiedź przekazania w najbliższym czasie wielu pamiątek i dokumentów związanych z życiem patrona naszej szkoły.

Wydarzenia | Szkoła | Przedszkole | Organizacja | Dla uczniów | Edukacja | Historia | Archiwum | Rada Rodziców | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj na stronie

Powrót do treści | Wróć do menu głównego