ZSP Witkowice


Idź do treści

Bezpieczna szkoła

Szkoła

"SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witkowicach wraz z nauczycielami podjęła inicjatywę uzyskania przez naszą szkołę Certyfikatu "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to realizowane jest pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Szkoła otrzyma Certyfikat jeżeli wdroży działania zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa na jej terenie. Zaplanowane zadania realizowane były w okresie od 21.05.2012 r. do 15.04.2014 r. W chwili obecnej złożyliśmy wniosek o przyznanie certyfikatu.

Zachęcamy do zapoznania się z:

- Planem działań na lata 2012-2014
- Sprawozdaniem z realizacji planu
- Protokołem z posiedzenia zespołu partnerów projektu
- Wynikami oraz analizą ankiet nt. bezpieczeństwa w szkole
- Wniosek o przeznanie certyfikatu

Dyrekcja pragnie podziękować wszystkim instytucjom, partnerom projektu za pomoc w realizacji programu, którego głównym celem była promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do ZSP w Witkowicach.


Wydarzenia | Szkoła | Przedszkole | Organizacja | Dla uczniów | Edukacja | Historia | Archiwum | Rada Rodziców | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj na stronie

Powrót do treści | Wróć do menu głównego