ZSP Witkowice


Idź do treści

Certyfikaty

Szkoła

PROGRAM ZDROWOTNY - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ (HPV) 2016

PROGRAM ZDROWOTNY - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM (HPV) 2015

Program profilaktyki antynikotynowej 2015

Program profilaktyki antynikotynowej 2014

CERTYFIKAT "SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO" 2014

CERTYFIKAT "SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO"
DLA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W WITKOWICACH


Zespół Szkolno- Przedszkolny w Witkowicach otrzymał Certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo", podczas X Jubileuszowej Edycji Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.Głównym zadaniem projektu byłapromocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Certyfikat zobowiązuje szkołę do dalszego podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów. Uroczystość wręczenia odbyła się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie w dniu 24.09.2014. Szkoła uzyskała 57 punktów na 60 możliwych w ogólnej ocenie realizacji działań. Wyróżnienie z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego odebrała dyrektor ZSP w Witkowicach -pani Bożena Kubisiak, koordynator projektu - pani Edyta Jurzak oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego - Ewelina Ćwiertnia.

Przypominamy, że Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwabył wdrożony do realizacji w naszej szkole w latach 2012-2014 przy współpracy wszystkich społeczności szkolnych: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz instytucji spoza szkoły. Szczególne podziękowania kierujemy do osób odpowiedzialnych za realizację projektu: pani Izabeli Ciarka, Beacie Wcisło, Annie Bibrzyckiej oraz Marzenie Ptasińskiej.

Nadanie certyfikatu to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim obowiązek dalszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów. Certyfikat przyznany został na okres dwóch lat: 2014 - 2016.

Z wyrazami wdzięczności dla wszystkich współrealizatorów projektu:
ZSP Witkowice

Program profilaktyki antynikotynowej 2012

"Szkoła Bez Przemocy" 2011/12

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła wzięła udział w programie społecznym "Szkoła Bez Przemocy". Otrzymaliśmy kolejny certyfikat uczestnictwa dla naszego zespołu.

"Szkoła Bez Przemocy" 2009/10 i 2010/11

W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 szkoła wzięła udział w programie społecznym "Szkoła Bez Przemocy" realizowanym pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Zbiór dobrych zasad

Wydarzenia | Szkoła | Przedszkole | Organizacja | Dla uczniów | Edukacja | Historia | Archiwum | Rada Rodziców | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj na stronie

Powrót do treści | Wróć do menu głównego