ZSP Witkowice


Idź do treści

Konkursy

Wydarzenia > Bezpieczeństwo

Odblaskowa szkoła 2012

Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej malowali plakaty promujące noszenie odblasków, brali udział w klasowych konkursach wiedzy o ruchu drogowym oraz przemaszerowali przez wieś z elementami odblaskowymi i w kamizelkach utrwalając właściwe zachowanie na drodze oraz przejście przez jezdnię. Poznawali niebezpieczne miejsca na drogach w pobliżu szkoły. Na zajęciach edukacji środowiskowej uczniowie w klasach drugiej i trzeciej wysłuchali pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze, a uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Komisariatu Policji w Kętach. W salach lekcyjnych w klasach 1-4 uczniowie wykonali gazetki i hasła promujące realizację idei „Odblaskowej szkoły”. Zaś rodzice otrzymali pisemną informację o ustawowym obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez dzieci do 15 roku życia.
Organizatorzy akcji mają nadzieję, że przyczyni się ona do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Konkurs BRD

KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM „ODBLASKOWA SZKOŁA”

W dniu 25 października 2012 r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach została przeprowadzona II edycja Szkolnego Konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Trzyosobowe drużyny z każdej z klas walczyły o nagrodę główną, jaką jest Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły „Odblaskowa Szkoła 2011”.
W pracach jury konkursowego brali udział: przedstawiciel Komendy Policji w Kętach, dzielnicowy starszy aspirant jako przewodniczący jury oraz panie członkinie jury Dagmara Chyl i Jolanta Parcia. Jury konkursowe wyłoniło zwycięską drużynę z klasy VI szkoły podstawowej. Każda z drużyn otrzymała dyplom, a drużyny, które zajęły II i III miejsce otrzymały elementy odblaskowe. Na koniec nastąpiło uroczyste wręczenie pucharu przez panią Dyrektor szkoły magister Bożenę Kubisiak. Organizatorkami konkursu były panie Jolanta Parcia i Małgorzata Gawęda. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy sukcesów w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

Odblaskowa szkoła

II EDYCJA KONKURSU
"Odblaskowa szkoła"
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. B. Obary w Witkowicach


Nasza szkoła uczestniczy w akcji "Odblaskowa szkoła". Udział klas 1-6 Szkoły Podstawowej w akcji w miesiącach wrześniu i październiku 2012 roku polegał będzie na wykonaniu wielu zadań, m. in. na wyposażeniu uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe, zorganizowaniu ogólnoszkolnego konkursu plastycznego i konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, przygotowaniu spotkań z funkcjonariuszem Policji lub przedstawicielem Straży Miejskiej i lokalnej promocji idei konkursu na stronie internetowej szkoły oraz w prasie, a także przeprowadzeniu innych ciekawych inicjatyw. Mamy nadzieję, że udział naszej szkoły w akcji przyczyni się do zwiększenia bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym i uchroni ich jednocześnie od nieszczęśliwych wypadków. Szkolni koordynatorzy akcji

„SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

W 2012 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach przystąpił do realizacji programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Projekt pilotowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Jego głównym założeniem jest kształcenie i promocja poczucia bezpieczeństwa w szkole i w jej otoczeniu. Nasze działania zmierzają do otrzymania prestiżowego dokumentu jakim jest Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Jednym z kryteriów jego nadania jest skuteczność podejmowanych przez szkołę działań, zapewniających ogólnie pojęte bezpieczeństwo, a nadrzędnym celem działań szkoły jest zmiana sposobu myślenia uczniów na temat przemocy i jej skutków, co ma w przyszłości zaowocować zmianą ich zachowania i rezygnacją z przemocy wobec kolegów. Realizację projektu rozpoczęliśmy od przeprowadzenia ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, które badały poczucie bezpieczeństwa w szkole i w jej pobliżu oraz w miejscu zamieszkania. Mamy nadzieję, że Nasza wspólna praca zaowocuje wzmocnieniem wśród uczniów poczucia bezpieczeństwa, zadowoleniem rodziców oraz uznaniem środowiska lokalnego i uda się nam uzyskać Certyfikat „ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” !!!

Wydarzenia | Szkoła | Przedszkole | Organizacja | Dla uczniów | Edukacja | Historia | Archiwum | Rada Rodziców | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj na stronie

Powrót do treści | Wróć do menu głównego