ZSP Witkowice


Idź do treści

Lokalizacja

Historia

Herb Gminy Kęty

Witkowice, to wieś położona 300 m n.p.m. w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w Kotlinie Oświęcimskiej . Wieś należy do Gminy Kety.
Jak podają źródła pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z pierwszej polowy XIV wieku. W XIV wieku stał już kościół p.w. św. Michała Archanioła, który stanowił siedzibę parafii. Kościół spłonął w noc wigilijną, w 1975 roku, a na jego miejscu w latach 1977-1979 powstał nowy, murowany. Obecnie Witkowice liczą 2153 mieszkańców (stan na 01.01.2007r.)

Kęty – miasto w woj. małopolskim, w powiecie oświęcimskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kęty. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bielskiego. Według danych z 31 grudnia 2004, miasto miało 19 175 mieszkańców.
Kęty, to miasto o charakterze handlowo-przemysłowym, położone na północ od Beskidu Małego w dolinie rzeki Soły.
Na drodze z Bielska-Białej do Krakowa, Kęty położone są między Kozami a Andrychowem. Kęty należą do podkarpackiej strefy klimatycznej. Są położone w dolinie rzeki Soły, na stożku napływowym Soły. Od zachodu dolinę zamyka wysoczyzna Wilamowicka a od wschodu wysoczyzna Osiecka, które są częścią Wysoczyzn Przykarpackich, a te z kolei są częścią Kotliny Oświęcimskiej.

Kęty posiadają prawa miejskie od 1277 r., choć osada pamięta czasy znacznie dawniejsze. W roku 1867 Franciszek i Edward Zajączkowie i Karol Lankos założyli w Kętach pierwszą fabrykę sukna. Najwspanialszy rozkwit miasta nastąpił za panowania Jagiellonów, kiedy Kęty stały się własnością króla, potem królewszczyzną, a rajcy kęccy byli poręczycielami królewskich pożyczek. Gościli tutaj król Jan III Sobieski wraz z husarią w trakcie marszu na Wiedeń, książę Józef Poniatowski przed bitwą pod Lipskiem, powstańcy listopadowi i styczniowi, a także I Brygada Legionów Polskich z Józefem Piłsudskim jako komendantem.
Najbardziej znaną osobą z Kęt jest patron miasta św. Jan Kanty. Urodził się tu też Ambroży Grabowski znany XIX wieczny polski historyk i autor wielu książek, w tym przewodników po Krakowie. Zabytkowe jest centrum miasta ze średniowiecznym Rynkiem oraz układem ulic i otaczające je XIX-wieczne kamienice. Warto też zwrócić uwagę na Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny i Małgorzaty, Kościół św. Jana Kantego i klasztor Franciszkanów. W Kętach i pobliskim Czańcu mieszkali Wojtyłowie, przodkowie papieża Jana Pawła II. Z Kęt pochodzi kapitan reprezentacji Polski w siatkówce – Piotr Gruszka.

HERB MIASTA KĘTY

HERB MIASTA OŚWIĘCIM


Oświęcim
(niem. Auschwitz, jid. Oshpitizin, czes. Osvětim, po słowacku Osvienčim, po cygańsku Auszwica, Oswienczim) to miasto i gmina, siedziba powiatu oświęcimskiego w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim. W mieście znajduje się również siedziba władz gminy wiejskiej Oświęcim. Miasto położone jest się przy ujściu rzeki Soły do Wisły. W roku 2004 liczba ludności Oświęcimia wynosiła 41 683 mieszkańców, co plasowało go na czwartym miejscu wśród miast województwa małopolskiego. Według danych z 30 czerwca 20042, miasto miało 41 382 mieszkańców.
W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa bielskiego. Oświęcim leży w centrum Kotliny Oświęcimskiej, pomiędzy Pogórzem Karpackim a Wyżyną Śląską. Z okolicznymi regionami - Małopolską, Górnym Śląskiem, Żywiecczyzną i Śląskiem Cieszyńskim - łączą dogodne połączenia kolejowe, drogowe i wodne.


W 1281 roku ziemia oświęcimska weszła w skład nowo powstałego księstwa cieszyńskiego, a w latach 1312-1317 powstało niezależne księstwo oświęcimskie, którego władcą był książę Władysław. W 1327 roku księstwo zostało uzależnione od Czech na ponad wiek. W 1445 r. nastąpił jego podział na księstwa: oświęcimskie, zatorskie i toszeckie. W 1457 książę Jan sprzedał księstwo oświęcimskie królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi, dzięki czemu Oświęcim znów wrócił do granic Polski. W okresie wojen szwedzkich Oświęcim został poważnie zniszczony, a wraz z I rozbiorem Polski w 1772 ziemia oświęcimska została wcielona do zaboru austriackiego, aż do 1918 roku. W latach 1929-1931 miasto było siedzibą powiatu, ale w 1932 r. powiat oświęcimski zlikwidowano.
W czasie II wojny światowej znajdował się tutaj największy niemiecki obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady Auschwitz-Birkenau. W skład kompleksu wchodził obóz macierzysty KL Auschwitz I w Oświęcimiu, KL Auschwitz II-Birkenau w Brzezince, KL Auschwitz III-Monowitz w Monowicach oraz system wielu podobozów. Obóz ten, wyzwolony 27 stycznia 1945, pozostaje symbolem tragicznej historii masowej zagłady ok. 1,1-1,5 mln niewinnych ludzi, różnej narodowości i wyznań (90% stanowili Żydzi).HERB POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Obecnie na terenie byłego obozu znajduje się Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, powstałe w 1947 r., a w 1979 r. wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 26 czerwca 2004, na "II Forum Polskich Miast i Miejsc UNESCO", miasta i obiekty w Polsce, znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, w celu przekazywania informacji, współpracy i promocji skupiły się w Ligę Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Siedzibą Ligi został Toruń, a jej pierwszym prezesem Marcin Zamoyski. W 1952 r. powstał powiat oświęcimski, który po reformie administracyjnej w 1975 wszedł w skład województwa bielskiego. W 1979 utworzono urząd Prezydenta Miasta. W 1999 w wyniku nowego podziału administracyjnego ponownie miasto stało się siedzibą powiatu wchodzącego w skład województwa małopolskiego. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski (1979) miasto i obóz znalazło się na trasie pielgrzymki Papieża Jana Pawła II. W roku 2006 w dniu 28 maja Oświęcim odwiedził Papież Benedykt XVI.
Miasto ma ponad 800-letnią historię i należy do najstarszych piastowskich grodów kasztelańskich w Polsce. Według zachowanych dokumentów około 1179 r. gród oświęcimski został przekazany przez Kazimierza Sprawiedliwego na rzecz swojego bratanka Mieszka Plątonogiego, księcia opolskiego i raciborskiego. Od tego momentu losy miasta będą związane z dziejami Śląska i Małopolski, a w XIV w. nawet z historią Korony Czeskiej. Za rządów księcia opolskiego Władysława I (ok. 1272 r.) Oświęcim otrzymał lwóweckie prawa miejskie.

HERB MIASTA KRAKÓW

Województwo małopolskie jako jedyne ma prawo do posiadania w swoim herbie, godła Państwa Polskiego, czyli białego orła w koronie, z głową zwróconą w lewą stronę, na czerwonym tle. Pozostaje więc tradycyjnie jego depozytariuszem.
Małopolska położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Przez obszar województwa wiodą szlaki tranzytowe ze wschodu na zachód i z północy na południe: linie kolejowe i drogi krajowe. Na południu województwo sięga do granicy państwa. Kraków, stolica Małopolski, leży dokładnie na przecięciu 20 południka wschodniego i 50 równoleżnika północnego. Graniczy z województwem śląskim (od zachodu), świętokrzyskim (od północy), podkarpackim (od wschodu) oraz z Republiką Słowacką (od południa). Województwo obejmuje zachodnią część krainy historycznej i geograficznej zwanej Małopolską. Środowisko geograficzne województwa małopolskiego jest zróżnicowane, a ukształtowanie powierzchni ma charakter zdecydowanie górski i wyżynny. Województwo małopolskie posiada urozmaiconą rzeźbę terenu, o czym świadczą następujące liczby:
* 9% województwa leży poniżej 200 m n.p.m.,
* ponad 50% powyżej 500 m n.p.m.,

Najwyższym punktem województwa jest szczyt Rysy (2499 m n.p.m.) położony w Tatrach, górotworze o charakterze alpejskim. W województwie znajdują się liczne ośrodki sportów zimowych, które układają się zgodnie z przebiegiem równoleżników.
Małopolska leży w strefie klimatu umiarkowanego. W tym regionie występuje duża amplituda temperatur wynikająca z dużego zróżnicowania wysokości. Maksymalna zanotowana tutaj temperatura wynosi +37°C, a minimalna –38°C.
Pokrywa śnieżna w Tatrach często utrzymuje się od listopada do połowy maja, ale jego opady są możliwe o każdej porze roku. W innych górskich rejonach śnieg pokrywa stoki do marca, a na sztucznie dośnieżanych stokach narciarskich można czasami szusować nawet na początku kwietnia.
Małopolski klimat ma swoje anomalie. Najbardziej znana to "halny" – gwałtowny, ciepły wiatr, który w kilka dni może stopić nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Z kolei "orawiak" to wiatr zimny (wiejący od Babiej Góry), który temperaturę w Zakopanem może obniżyć nawet o kilka stopni. Najkorzystniejsza pogoda występuje w maju, czerwcu, sierpniu, często także we wrześniu.


HERB WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wydarzenia | Szkoła | Przedszkole | Organizacja | Dla uczniów | Edukacja | Historia | Archiwum | Rada Rodziców | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj na stronie

Powrót do treści | Wróć do menu głównego