ZSP Witkowice


Idź do treści

Odblaskowa szkoła 2011

Wydarzenia > Bezpieczeństwo

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"ODBLASKOWA SZKOŁA"


We wrześniu i październiku br. dla zwiększenia bezpieczeństwa swoich wychowanków na drogach publicznych dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSP w Witkowicach podjęli się wspólnej realizacji zadań wytyczonych w Konkursie Odblaskowa szkoła zorganizowanym przez Małopolską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski.

Dnia 25 października 2011 na terenie szkoły odbył się Ogólnoszkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Odblaskowa Szkoła dla uczniów szkoły podstawowej.

Odpowiednio wcześniej wychowawcy klas I-VI zapoznali uczniów z regulaminem konkursu zamieszczonym na witrynie internetowej szkoły i organizatorom zgłosili do konkursu trzyosobowe drużyny, a także czuwali nad przygotowaniem przez każdą klasę gazetki ściennej na temat bezpieczeństwa na drodze. Konkurs składał się z dwóch etapów:
W pierwszym trzyosobowe drużyny wykazywały się wiedzą teoretyczną na temat bezpieczeństwa na drogach, znajomosci zasad udzielania pierwszej pomocy, znajomości znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego i umiejętności zastosowania ich w konkretnej sytuacji. W drugim każdy uczeń biorący udział w konkursie zobowiązany był do przejechania toru przeszkód i miasteczka w ruchu drogowym w sposób bezpieczny.

Z uwagi na dużą rozpiętość wiekową i zrónicowane możliwości uczniów organizatorki konkursu pani Jolanta Parcia i pani Małgorzata Gawęda podzieliły konkurs na dwie kategorie wiekowe, a każdą z nich rozpoczął występ uczennic klasy V z koła muzycznego, w którym dziewczęta ubrane na kolorowo zaśpiewały piosenkę "Odblaskowa szkoła" i zatańczyły do niej układ taneczny. Uczniowie kibicowali drużynom ze swoim klas. Do pracy w jury konkursowym dyrektor szkoły pani Bożena Kubisiak zaprosiła przedstawiciela kęckiego Komisariatu Policji, pana Dariusza Kubicę młodszego aspiranta Policji w charakterze przewodniczęcego jurorów i panie: Barbarę Spadek i Dagmarę Chyl w-ce dyrektor.


W młodszej kategorii wiekowej uczniowie nauczania wczesnoszkolnego klas I-III mieli za zadanie wykonać polecenia: ułożyć puzzle, historyjkę obrazkową, zaśpiewać piosenkę, rozwiązać krzyżówkę z hasłem, odgadnąć zagadki rymowane, uzupełnić na rysunku znak drogowy, uzupełnić sygnalizator drogowy, zaznaczyć niebezpieczne rzeczy w kuchni, zaprezentować bezpieczną jazdę w kasku na rowerze. Każdy uczestnik otrzymał od jury konkursowego 1 punkt za zaprezentowanie bezpiecznej jazdy w kasku rowerowym.

W tej kategorii wiekowej:
I miejsce zajęła klasa II SP
II miejsce zajęła klasa I SP
III miejsce zajęła klasa III SP
Na torze przeszkód uczniowie grupy starszej musieli pokonać ósemkę i slalom miedzy pachołkami.

W tej grupie wiekowej:
I miejsce drużyna z klasy VI b
II miejsce drużyna z klasy V
III miejsce drużyna z klasy VI a
IV miejsce drużyna z klasy IV
Drużyny z klas I-VI otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zwycięska drużyna z klasy VI b została uhonorowana przez panią dyrektor Nagrodą Dyrektora Szkoły. Klasa otrzymała statuetkę "Odblaskowa Szkoła", a także otrzymała nagrody książkowe "Karta rowerowa".Po uroczystym rozdaniu dyplomów - pamiątkowe zdjęcie drużyn z dyrektorem szkoły, jury konkursowym oraz organizatorką konkursu. W starszej kategorii wiekowej tj. uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej uczniowie mieli za zadanie wykonać bardziej złożone polecenia: ułożyć puzzle, rozwiązać krzyżówkę, ułożyć rozsypankę wyrazową w zdanie o ruchu drogowym, wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy - ułożyć kolejno czynności podejmowane wobec poszkodowanego i znajomością przepisów ruchu drogowego. W części praktycznej uczniowie mieli za zadanie pokonać na rowerze w kasku rowerowym bezpiecznie fragment miasteczka ruchu drogowego z uwzględnieniem: znajdujących się tam znaków drogowych ( stop, nakaz skrętu w lewo, zakaz skrętu w lewo, zakaz wjazdu rowerom, nakaz jazdy prosto) i zasad obowiązujących podczas zmiany kierunku jazdy.

Zakup kamizelek, elementów odblaskowych, nagród książkowych "Karta rowerowa" oraz Statuetki Dyrektora ZSP w Witkowicach sfinansowała Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach.

Wydarzenia | Szkoła | Przedszkole | Organizacja | Dla uczniów | Edukacja | Historia | Archiwum | Rada Rodziców | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj na stronie

Powrót do treści | Wróć do menu głównego