ZSP Witkowice


Idź do treści

Pedagog

Organizacja

PEDAGOG SZKOLNY

pani mgr Edyta Jurzak

adres poczty elektronicznej do korespondecji dla rodziców

email: edyta2510@poczta.onet.plGłówne działania jakich podejmuje się na co dzień pani pedagog to:


1. Wspomaganie procesu nauczania i uczenia się.
2. Współpraca z wychowawcami - praca na rzecz klasy.
3. Praca profilaktyczna.
4. Pomoc materialna.
5. Współpraca z instytucjami.

Nadrzędne zadania jakie podejmuje Pani Edyta Jurzak to:

1. Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej,
2. Dbanie o własciwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych,
opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.


Zakresy zadań i działań podejmowane przez panią pedagog to:

I. Zadania ogólnowychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)

II. Profilaktyka wychowawcza:
(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)

III. Indywidualna opieka pedagogiczna:
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych,
rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

IV. Pomoc materialna.
(współpraca z MOPR, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu - Wydział Rodzinny i Nieletnich).

V. Orientacja zawodowa.
(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).


Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
* gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
* gdy ktoś naruszy ich prawa;
* gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
* gdy potrzebują pomocy i rady;
* gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
* gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
* pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
* trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w
nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń
szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
* problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
* uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:
* pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
* analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
* współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych
możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
* wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze
z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej
szkoły i zawodu);
* wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych
rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze,
rozmów z agresorami, ofiarmi przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowanymi społecznie);
* wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

Od wielu lat Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przystąpiły do kolejnej edycji Programu Społecznego "Szkoła bez Przemocy". Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości tak ważnego społecznego problemu, jakim jest przemoc szkolna.

Program w SP i Gim wdrożyła pani pedagog Edyta Jurzak. Dodatkowe działania w tym celu podejmują nauczyciele i wychowawcy na zajęciach godzin wychowawczych, poruszając problem przemocy i najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania jej. Program ten zachęca społeczność szkolną, uczniów, nauczycieli i rodziców do zaangażowania w wolontariat.

Od września bieżącego roku szkolnego Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przystąpiły do kolejnej cześci Programu Społecznego „Szkoła bez Przemocy”.
Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości tak ważnego społecznego problemu, jakim jest przemoc szkolna.
Program w obu szkołach wdrożyła pani pedagog Edyta Jurzak. Dodatkowe działania w tym celu podejmują nauczyciele wychowawcy na zajęciach godzin do dyspozycji wychowawcy, poruszając problem przemocy i najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania jej. Program ten zachęca społeczność szkolną, uczniów, nauczycieli i rodziców do zaangażowania w wolontariat.

Wydarzenia | Szkoła | Przedszkole | Organizacja | Dla uczniów | Edukacja | Historia | Archiwum | Rada Rodziców | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj na stronie

Powrót do treści | Wróć do menu głównego